Badevogna kommer trillende inn på brygga!

31. august, kommer folkebadstuen trillende inn på brygga og Oksval vel sine medlemmer, disponerer denne onsdager og lørdager.

Nesodden folkebadstu er en mobil badstue som besøker ulike steder på Nesodden i løpet av året (nesoddenfolkebadstu.no).

I september / oktober 2023 får Oksval besøk av denne. Oksval Vel disponerer Badevogna på lørdager og onsdager.

For å booke badstuen må man ha betalt årsavgiften for Oksval Vel for 2022. Har du ikke betalt, Vipps 350 kroner til #607795 og legg inn adresse og e-post i meldingsteksten.

Når betaling av årsavgiften er registrert, kan medlemmer booke tid i Badevogna.

Her er link til booking i kalender for medlemmer av Oksval vel.

Generalforsamling i Oksval vel – 24. august 2023

Vi kaller med dette inn til Generalforsamling i Oksval vel 24. august klokken 18:00, i Fiske stua.

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent, signering av protokoll
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Gjennomgang referat generalforsamling 2021
 4. Årsberetning og regnskap med revisors innstilling regnskap 2022
 5. Kontingentfastsettelse for neste kalenderår
 6. Aktivitetsplan og budsjett for 2023
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av styreleder, øvrige faste styremedlemmer og varemedlemmer til styret
 9. Valg av revisor
 10. Orienteringssaker
  1. Badebingen
  2. Nesodden velforbund
  3. Oppstart planarbeid for Oksval/Ursvik
  4. Vann til Fiske stua og dialog med kommunen

Nedenfor følger papirene til generalforsamlingen:

Årsberetning 2022
Oksval vel regnskap 2022
Revisjonsberetning 2022 Oksval Vel
Oksval vel budsjett 2023
Oksval vel balanse 2022
Referat fra Generalforsamling 2021

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2023

Generalforsamlingen avholdes på Oksva brygge i Velhuset, torsdag 20. april kl.
1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Årets dugnad avholdes onsdag 31.mai kl 1800 – sett av tiden nå!

Vi ønsker å redusere kostnadene ved fakturautsendelse, ved å gå over til
elektronisk faktura. Vi ber deg(fakturamottaker) derfor om å sende oss
en e-post med gårds- og bruksnummer som står på fakturaen og opplyse
ditt telefonnummer og e-postadresse. E-post sendes til
veilag@oksval.no.

Generalforsamlingspapirer 2023

Innkalling til Generalforsamling i Oksval vel 2022

Vi ønsker alle beboere på Oksval velkommen til årlig møte! Beboere som ikke er medlem i velet, kan bli det i møtet eventuelt ved å sende en e-post til info@oksval.no.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 29. september klokken 18:00 i Bryggehuset og med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap for 2020 og 2021
 4. Kontingent – fastsettelse og innkreving
 5. Aktivitetsplan og budsjett 2022 og 2023
 6. Valg av valgkomitéen
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Orienteringssaker
  1. Badebinge
  2. ISI-banen
 10. Eventuelt

Innspill til agendaen sendes robertonarheim@icloud.com, innen 24 september.

Dokumentene til møtet legges ut på nettsiden, i løpet av 25. september.

Vel møtt!

Robert Onarheim – fungerende leder – Oksval vel

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2022

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, onsdag 20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på senest 18 april. Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Dokumenter kan lastes ned her:
http://www.oksval.no/wp-content/uploads/2022/04/Generalforsamlingspapirer-samlet-2022-1.pdf

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2021.

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, tirsdag
20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til
veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på.
Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen
PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til
årsmøte.

Dokumenter kan lastes ned her.

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2020.

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, mandag 27 april kl. 1900. Om du ønsker å delta så send en epost til veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på innen fredag 24.april kl 1800. Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.