Månedlige arkiver: mars 2013

100 års-festen 14.august!

(September 2004)- Jeg har aldri opplevd noe lignende i de femti årene jeg har bodd her, utbrøt en eldre dame som i likhet med hundrevis av andre fikk oppleve Oksval Vels 100-års fest den 14.august.

Med en av sommerens vakreste dager som ramme, koste oksvalfolket seg fra tidlig ettermiddag til langt utover i den varme sommernatten – ja enkelte helt til det igjen grydde av dag.

Mer: om jubileumsfesten

Hjemmesiden

Oksval Vel markerer sine 100-år med å starte utgivelsen av denne hjemmesiden. Den skal selvfølgelig  inneholde aktuell informasjon om vellets aktiviteter, men også trekke trådene bakover i Oksvals  historie.

Ildsjelen i det historiske arbeidet er Arne Kvernheim som har pløyd gjennom og digitalisert store mengder materiale for å gi alle anledning til å sette seg inn i Oksvals nære og fjerne historie.

På denne siden finner du en masse stoff som tidligere er utgitt i bokform til tidligere jubileer, og en mengde utgaver av Oksvalposten, så langt tilbake som fra 1945! På denne moderne måten almenngjør vi 100-års historie, forhåpentlig til glede for gamle og nye Oksvalbeboere.

Oksval Vel går inn i jubileumsåret  som en vital hundreåring med mange aktiviteter. Vi vil på disse sidene forsøke å gi deg som medlem  oversikt over hva vi holder på med, enten det nå er veispørsmål, eller hvordan du kan bli med i badstugruppa. Her ligger også kontaktadresser til styret og undergruppene, samt digitale kart og annen informasjon.

Vi håper alle som er opptatt av vårt nærmiljø og hvordan vi har det i vårt herlige Oksval finner nytte og glede i www.oksval.no.!

NB: Siden er under utvikling, og du vil foreløpig finne døde linker både her og der. Men historie- seksjonen er på plass! 

For styret i Oksval Vel

Tore Fossgård
Redaktør

baathavna-320