Månedlige arkiver: desember 2023

Folkebadstuen kommer tilbake!

Kvelden 5. januar, kommer folkebadstuen trillende tilbake på brygga og Oksval vel sine medlemmer, disponerer denne onsdager og lørdager.

Nesodden folkebadstu er en mobil badstue som besøker ulike steder på Nesodden i løpet av året (nesoddenfolkebadstu.no).

I januar /februar 2024, får Oksval igjen besøk av denne. Oksval Vel disponerer Badevogna på lørdager og onsdager.

For å booke badstuen må man ha betalt årsavgiften for Oksval Vel for 2023. Har du ikke betalt, Vipps 350 kroner til #607795 og legg inn adresse og e-post i meldingsteksten.

Når betaling av årsavgiften er registrert, kan medlemmer booke tid i Badevogna.

Her er link til booking i kalender for medlemmer av Oksval vel.

Referat fra styremøte Oksval Vel 20. november klokken 18:00

Tilstede: Per Christan, Runar, Hogne, Robert og Jørgen

Vann i Fiskestua

Det har lenge vært et ønske å få innlagt vann og toalett i Fiskestua. Lokale kan da drives som kafé særlig og samtidig være tilrettelagt for utleie, gjennom året. Det vil gi mulighet til å lage mat og kunne rengjøre service samt lokale. For at det skal kunne drives som kafé/utsalgssted, bør det også etableres toalett.  For å få dette til søker velet dialog med kommunen om tillatelse til gjennomføring av tiltaket.

Styret besluttet at det settes av 50 000 til gjennomføring av prosessen frem til iverksettelse. Dersom tiltaket godkjennes, vil Velet søke diverse stiftelser og samarbeid med kommunen for gjennomføring. 

Målsettingen er at vann og mulighet for etablering av toalett, skal være på plass til sommeren 2023.

Kloakk – oppkomme og underdimensjonering 

I løpet av høsten, har det vært uværsperioder der det har kommet opp kloakk på Oksval stranda samt ned mot brygga. Kommunen er bevisst utfordringen og sammen med andre utfordringer jobbes det med en løsning. Saken meldes videre til Nesodden velforbund som tar det videre med kommunen. 

Medlemskontingent 

Den er uforandret, i tråd med beslutningen på generalforsamlingen. Det oppfordres til at medlemmer sender medlemsinformasjon til info@oksval.no, slik at medlemmene kan få tilsendt kontingent på e-post! Dette forenkler administrasjonen. Kontingenten er 350 per år.  

Informasjonen må inneholde:
E-post, fornavn, etternavn, mobil og gateadresse.

Badstuen

Tilgang til badstuen i Brygghuset, er forbeholdt velets medlemmer og forutsetter at den årlige kontingenten er betalt. I tillegg må man melde seg inn i badstuen og betale innmeldingsavgiften på 1 000. Innmelding skjer ved å sende en e-post til oksvalbadstu@gmail.com.

Økonomi

Det er 150 000 på konto i dag og velet har ytt et lån til veilaget på 50 000 som skal tilbakebetales i april 2024.