Kategoriarkiv: Asortert

Innkalling til Generalforsamling i Oksval vel 2022

Vi ønsker alle beboere på Oksval velkommen til årlig møte! Beboere som ikke er medlem i velet, kan bli det i møtet eventuelt ved å sende en e-post til info@oksval.no.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 29. september klokken 18:00 i Bryggehuset og med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap for 2020 og 2021
 4. Kontingent – fastsettelse og innkreving
 5. Aktivitetsplan og budsjett 2022 og 2023
 6. Valg av valgkomitéen
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Orienteringssaker
  1. Badebinge
  2. ISI-banen
 10. Eventuelt

Innspill til agendaen sendes robertonarheim@icloud.com, innen 24 september.

Dokumentene til møtet legges ut på nettsiden, i løpet av 25. september.

Vel møtt!

Robert Onarheim – fungerende leder – Oksval vel

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2022

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, onsdag 20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på senest 18 april. Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Dokumenter kan lastes ned her:
http://www.oksval.no/wp-content/uploads/2022/04/Generalforsamlingspapirer-samlet-2022-1.pdf

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2021.

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, tirsdag
20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til
veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på.
Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen
PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til
årsmøte.

Dokumenter kan lastes ned her.

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2020.

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, mandag 27 april kl. 1900. Om du ønsker å delta så send en epost til veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på innen fredag 24.april kl 1800. Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.