Generalforsamling i Oksval vel – 24. august 2023

Vi kaller med dette inn til Generalforsamling i Oksval vel 24. august klokken 18:00, i Fiske stua.

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent, signering av protokoll
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Gjennomgang referat generalforsamling 2021
 4. Årsberetning og regnskap med revisors innstilling regnskap 2022
 5. Kontingentfastsettelse for neste kalenderår
 6. Aktivitetsplan og budsjett for 2023
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av styreleder, øvrige faste styremedlemmer og varemedlemmer til styret
 9. Valg av revisor
 10. Orienteringssaker
  1. Badebingen
  2. Nesodden velforbund
  3. Oppstart planarbeid for Oksval/Ursvik
  4. Vann til Fiske stua og dialog med kommunen

Nedenfor følger papirene til generalforsamlingen:

Årsberetning 2022
Oksval vel regnskap 2022
Revisjonsberetning 2022 Oksval Vel
Oksval vel budsjett 2023
Oksval vel balanse 2022
Referat fra Generalforsamling 2021