Historieheftene

Det er gitt ut fire fyldige historieskrifter fra Oksval vel. Disse er scannet inn fra de utgitte originaler og for de siste heftene fra de originale bildene. Heftene er lagt ut i html format og kan skrives ut og kopieres.

I dette formatet er det også mulig å søke på ord i teksten. Dette gjør det lettere å finne fram til f.eks. steder, hus og navn. De variantene som ligger på nettet avviker fra originalene ved at det er gjort enhetlig med tanke på fonter, overskrifter og layout på bilder og bildetekster.

Vi ber om at kilde oppgis om stoffet brukes i ulike sammenhenger.

40 -årsjubileumet i 1944 Det første jubileumsskriftet ble utarbeidet av J. W. Wettergreen, Eben Tengs og Rolf I. Myhre. Skriftet ble til under vanskelige forhold under krigen, blant annet med papirrasjonering. Sentral som kilde var dr. Hj. Berner’s bok «Nesodden Herred, Bidrag til Bygdens Historie» utgitt i 1924. Beretningen tar blant annet for seg hvordan Oksval utviklet seg til feriested for velstående Osloborgere ved århundreskiftet og etablering av Oksval Vel. 40 år – 1944 jub40_160
50 -årsjubileumet i 1954 Det andre skriftet er ført i pennen av J. W. Wettergreen. Dette skriftet inneholder interessante intervjuer som forteller mye om livet på Oksval og om forbindelsen til byen. Vi får også et innblikk i hva vellet hadde av utfordringer etterhvert som antall sommergjester steg og flere fastboende meldte sin ankomst. 50 år – 1954 jub40_160
60 -årsjubileumet i 1964 Det tredje skriftet ble utarbeidet av redaksjonskomité bestående av Kjell Briseid, Chr. C. Bang og Ragnvald A. Larsen. Dette er den mest innholdsrike av beretningene og inneholder mye stoff fra de tidligste tider fram til 1964. Særlig de ulike faser i utbyggingen av Oksval er godt beskrevet. Det er også et detaljert kart som er morsomt å sammenligne med de nyere kartene som du finner et annet sted på våre sider. 60 år – 1964 jub50_160
75 -årsjubileumet i 1979 Det fjerde og foreløpig siste skriftet ble laget av Carl Støp-Bowitz med Fredrik Saugstad og Rolf Hansen som redaksjonsmedarbeidere. De to siste er forøvrig æresmedlemmer av Oksval vel. Støp-Bowitz satte sitt preg på dette nummeret som akademiker ved å skrive om stedets geologi samt plante- og dyreliv. Vi finner også en «rusletur på Oksval» som har vært inspirasjonen til den nye rusleturen du kan finne på disse sidene. Etablering av Oksval båthavn i 1973 er også fyldig beskrevet. 75 år – 1979 jub70_160