Signert protokoll fra generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014

Finnes her