Vandretur på Oksval

(22.9-2004)Arne Kvernheim har laget denne vandreturen  gjennom Oksval med fokus på den tidlige bebyggelse, det vil si sommerhusene, bryggeområdet og handelsvirksomheten på

Oksval. Dette er en foreløpig versjon.   

Mer: vandretur i bilder