Månedlige arkiver: mars 2023

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2023

Generalforsamlingen avholdes på Oksva brygge i Velhuset, torsdag 20. april kl.
1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Årets dugnad avholdes onsdag 31.mai kl 1800 – sett av tiden nå!

Vi ønsker å redusere kostnadene ved fakturautsendelse, ved å gå over til
elektronisk faktura. Vi ber deg(fakturamottaker) derfor om å sende oss
en e-post med gårds- og bruksnummer som står på fakturaen og opplyse
ditt telefonnummer og e-postadresse. E-post sendes til
veilag@oksval.no.

Generalforsamlingspapirer 2023