Dokumenter til generalforsamling i Oksval vel veilag 2014

Oksval vel veilag
Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.
Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900.
Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Sakspapirer:  Generalforsamlingspapirer veilag 2014