Historiearbeidet

Om historiearbeidet
arnekvernheim150
Kunnskaper om lokalmiljøet gir tilhørighet og engasjement. Enten det diskuteres utvidelse av båthavna, fergeforbindelser, forurensning fra Oksvalbekken eller reguleringsplaner er det nyttig å gå tilbake i historien for å se hva som har vært framme tidligere som argumenter og hvordan disse ble håndtert. Andre er nysgjerrige på fine hus i området og hvordan bosetningsmønsteret endret seg fra de gamle gårder via sommerhusbebyggelse til et område med overveiende fastboende.

 

 

Som tilflytter til Oksval i 1999 var det slike spørsmål som fikk meg til å begynne å søke etter tilgjengelig informasjon. Selv om jeg hørte at det skulle finnes historieskrifter og annet var det ikke mulig å få tak i dette samlet fra biblioteket eller på andre steder det var naturlig å søke. Diskusjonen om et lokalhistorisk arkiv har også versert i en årrekke uten at dette har blitt en realitet.

Etter hvert fikk jeg samlet mye av det som var tilgjengelig og inngikk en avtale med styret i Oksval vel om å gjøre dette tilgjenglig på egne hjemmesider for vellet. Et godt tidspunkt å lansere slike sider er ved vellets 100 års-jubileum sommeren 2004. Jeg håper at stoffet blir godt mottatt og at det blir brukt enten det er i undervisning og skolesammenheng eller som kilde til opplysning om stedet til de som måtte søke slik informasjon.

Huller i arkivet

Det er også «huller» i vårt arkiv. Dette gjelder først og fremst de eldste protokollene fra stiftelsen og frem til 1958 som følger:

Forhandlingsbok nr. 1
for Selskapet til Oksvals Vel med referater fra general­forsamlinger, styremøter og konferanser i tiden 18/7 1904 til 1/5 1926. Boken inneholder medlemsfortegnel­ser fra 1904 og 1924.

Forhandlingsbok nr. 2
ført på samme måte i tiden 26/7 1926 til 27/10 1936.

Forhandlingsprotokoll nr. 3
ført på samme måte i tiden 28/6 1937 til 15/8 1958.

 

Vi vil sette stor pris på å få tak i disse og ev. manglende utgaver av Oksvalposten!

Bok eller web?

En utgivelse av dette stoffet i bokform har vært diskutert. Kostnadene og de begrensede utsiktene til inntekter til et slikt prosjekt gjorde at internettformatet ble valgt. Vi tror særlig dette vil gjøre stoffet lett tilgjenglig for barn og ungdom. De som ikke har slik tilgang får be om å få skrevet ut en kopi fra noen som har det tilgjengelig. For historieskriftene vil slike utskrifter kunne gjøres med en skriftstørrelse som er tilpasset leseren.

Følgende har bidratt i dette arbeidet og takkes for sine bidrag:

Nesodden bibliotek, Geodataavd. Nesodden Kommune, Lars Thedin, Rune Moen, Fredrik Saugstad, Rolf Hansen, Knut Falch, Svein og Kari Krogh, Willy Johannessen, Kari Østvedt, Patrick Verde, Stein Turtumøygard.

Jeg håper dette kan inspirere flere Oksvalboere til å komme med sine historier, bildemateriale og annet, gjerne fra nyere tid slik at disse sidene kan bli en aktiv kilde til fordypning i vår nære og lokale historie. Jeg vil også sette pris på bidrag i form av rettelser og tilføyelser i det eksisterende materialet.ølgende har bidratt i dette arbeidet og takkes for sine bidrag:

Lykke til med fordypningen!

 

Arne Lund Kvernheim

Bakkegårdsveien 20

Oksval

tlf: 66919550/93046710

e-mail: alk@baa.no

 

Oppdatert: 06.06.2012