Innkalling til Generalforsamling i Oksval vel 2022

Vi ønsker alle beboere på Oksval velkommen til årlig møte! Beboere som ikke er medlem i velet, kan bli det i møtet eventuelt ved å sende en e-post til info@oksval.no.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 29. september klokken 18:00 i Bryggehuset og med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap for 2020 og 2021
 4. Kontingent – fastsettelse og innkreving
 5. Aktivitetsplan og budsjett 2022 og 2023
 6. Valg av valgkomitéen
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Orienteringssaker
  1. Badebinge
  2. ISI-banen
 10. Eventuelt

Innspill til agendaen sendes robertonarheim@icloud.com, innen 24 september.

Dokumentene til møtet legges ut på nettsiden, i løpet av 25. september.

Vel møtt!

Robert Onarheim – fungerende leder – Oksval vel