Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2021.

Generalforsamlingen avholdes som Microsoft Teams møte, tirsdag
20 april kl. 2000. Om du ønsker å delta så send en epost til
veilag@oksval.no med navn fra epost adressen du vil kalles inn på.
Vi vil så sende en innkalling til møtet slik at du kan delta fra egen
PC. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til
årsmøte.

Dokumenter kan lastes ned her.