Kart

Kart

Her finner du nyere kart i pdf-format som er svært nøyaktig.
For å kunne lese karet trenger du Adobe Acrobat Reader.

I Acrobat kan du forstørre kartet gjennom å zoome inn.

Filene er tunge, så vis litt tålmodighet før de kommer opp på
skjermen din!

Kartene er innkjøpt fra Geodata avdelingen, Nesodden kommune,
august 2003

Oversikt med husnummer
Kart med husnummer
Oversikt med gårds-og bruksnummer
Kart med bruksnummer

Kart over vellets område
Dette kartet er fra 1964 og viser  grensene for
vellets område med oversikt over eiendommenes veinummer og
navn på eier. Det er hentet fra  jubileumskriftet som
ble utgitt i 1964 til Oksval Vels 60-årsjubileum.Kartet vises i PDF-format og kan zoomes opp til god
detaljering.

Kartportalen
Her finner du interaktiv informasjon i form av kart og
flyfoto om eiendommer på Nesodden. Skriv inn adresse  så får
du opp kart over egen eiendom.

 Oppdatert:
06.06.2012