Oksval veilag

Generalforsamling 2011

Dokumenter til generalforsamling finnes samlet i et PDF dokument som er tilgjengelig nederst på denne siden.

Til veilagets medlemmer 26.august 2010.

Det er nå lagt ut underskrevet protokoll fra generalforsamlingen 25. mai og de dokumentene vi lovte å legge ut. Mønstervedtekter, rundskriv private veier og veiproblematikk er dokumenter vi fikk fra daværende Norges velforbund for å bruke i stiftelsen av veilaget, da dette er dokumenter som er utarbeidet og brukt som mal /utkast til vedtekter for veilag over hele landet. Oversiktskartet er kartutsnitt fra Statens Vegvesen’s kart med oversikt over hvem som eier hvilke veier. Disse dokumentene skulle jeg ha lagt ut i begynnelsen av juni. Dessverre ble dette glemt fra min side, og dette har tatt alt for lang tid. Jeg vil gjøre mitt beste for å unngå dette i fremtiden.

Vennlig hilsen
Runar Hafsteen
Styreleder Oksval Vel veilag

Årsmøte 2010

Årsmøte i Oksval Veilag er satt til 25. Mai. Årsmøtet holdes i NIF huset. Informasjon om de saker som skal behandles på årmøte finnes i veilagets vedtekter.

På grunn av all snøen var det ikke mulig å se på og vurdere vedlikeholdsbehovet i vinter. For å kunne legge frem en gjennomarbeidet vedlikeholdsplan for veiene i veilaget på årsmøtet,  ble årsmøtet utsatt i forhold til veilagets vedtekter og det avholdes 25. mai

Kontingentutsendelse 2010

Oksval vel veilag ble stiftet 9. desember 2009, og har som oppgave å holde veistandarden vedlike på de veiene som ligger innenfor Oksval vels område.

I disse dager sendes kontingent for 2010 ut til medlemmene. Kontingenten er på 1350 kroner og består av en grunnkontingent på kr 750,- og en ekstraordinær kontingent på 600,- fordi vi i dag har et enormt etterslep på vedlikehold av veiene. Der to eller flere eier en eiendom eller boenhet i felleskap vil hele kontingentkravet gå til en av eierne for at veilaget skal spare administrasjonsutgifter.

Medlemskap er ikke frivillig og alle som bor i tilknytning til en velvei vil være pliktige medlemmer og ansvarlige for å betale den fastsatte kontingenten, jf. Veglovens § 55, jf § 54 1.ledd. Veilagets drift skal finansieres av brukerne som er de som eier eiendommene/boenhetene innenfor veilagets område.

Mange av veiene ble anlagt for hest og kjerre, og er dårlig drenert og fundamentert. Tiltross for dette er trafikken stadig økende med større og større kjøretøyer og flere og flere bilbevegelser. Det er dessuten svært få, som gjør en innsats i forhold til grøfting, drenering, klipping av grener som henger ut over veibanen etc. De fleste av grusveiene har nå ikke noe topplag igjen, med store hull og grove steiner som stikker opp. Grøftene er de fleste steder fullstendig gjengrodd uten dreneringsmuligheter for vannet, slik at det renner i veibanen og tar med seg grusen. Det er også et stort problem at det anlegges stikkveier ut i veiene uten stikkrenner under slik at vannet kan passere fritt. Svært mange strøkasser er dessuten ødelagte eller i svært dårlig forfatning og en ny kasse koster fra 2000-4000 kroner avhengig av størrelse.  Kassene skal dessuten fylles før hver vinter, en oppgave som hittil har blitt besørget av Oksval Vel, men som nå er overført til Oksval vel veilag.

Oksval vel og Oksval vel veilag har ingen økonomiske bindinger til hverandre.

Runar Hafsteen
Leder av veilaget
Oksval 22.02.10

 

Dokument Publisert
Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2017 2017.03.20
Generalforsamling protokoll veilag 2016 2016.05.12
Oksval veilag generalforsamlingspapirer 2016 2016.03.13
Generalforsamling_protokoll_veilag 2015 2015.10.30
Generalforsamlingspapirer 2015 2015.03.08
Oksval veilag generalforsamlingspapirer 2016 2016.03.13
 Generalforsamling_protokoll_veilag 2015 2015.10.30
Generalforsamlingspapirer 2015 2015.03.08
Vedtekter – oppdatert 26.01.2015 2015.02.04
 Signert protokoll fra generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014 2014.05.02
Generalforsamlingspapirer veilag 2014 2014.03.13
Protokoll Årsmøte 2012 – Oksval vel veilag 11. mars 2013 2013.08.15
Rodemannens oppgaver i Oksval Vel veilag 2013.05.02
Sakspapirer generlforsamling 2013 2013.02.25
Vedtekter vedtatt på stiftelsemøtet 09122009 med oppdaterte endringer 2013.02.18
Protokol fra generalforsamling 5 mars 2012 2013.02.18
Sakspapirer generalforsamling 2012 2012.02.17
Protokoll fra generalforsamling 24 mars 2011 2011.06.07
Dokumenter til generalforsamling i Oksval vel veilag 24.03.2011 2011.03.18
Mønstervedtekter veilag word 2010.08.29
Oksval vel veilag private veier og grenser 1 2010.08.29
Protokoll fra generalforsamling 25 mai 2010 2010.08.29
Rundskriv private veier 2010.08.29
Vegproblematikk 05.02.2001 word 2010.08.29
Vedtekter vedtatt på stiftelsemøtet 09122009 med oppdaterte endringer 2012.03.05
Vedtekter vedtatt på stiftelsemøtet 09122009
Oksval veilag forslag til vedtekter
Oksval veilag innvitasjon til stiftelsesmøte
Oksval veilag sakspapirer til generalforsamling 25 mai 2010